Coronamaatregelen

Onze maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus (covid-19)

Vanwege de huidige situatie rond het coronavirus, en de verspreiding ervan, zijn wij genoodzaakt maatregelen te treffen om onze ruimtes en werkplekken aan te kunnen bieden. Hierbij houden we de geadviseerde maatregelen van het RIVM aan. Uiteraard vertrouwen wij er ook op dat iedereen de maatregelen die wij stellen respecteert.

Onderstaande regels zijn bij ons van toepassing:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar
  • Was je handen vaak en grondig bij binnenkomst en vertrek
  • Nies in de elleboog
  • Gebruik bij voorkeur eigen pennen e.d.; indien gebruik van de pennen van Flexxin vragen wij vriendelijk deze op tafel te laten liggen bij vertrek.

Daarnaast hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

  • Maximaal 1 persoon per tafel, tenzij meer mogelijk met inachtneming van de afstand. Dit geven wij dan ook aan bij de betreffende tafel
  • Met verschillende zeep- en desinfectiepompjes bieden wij mogelijkheden tot het reinigen van de handen.